KATEGORIE

dlaczego warto
u nas zamawiać?

  • Posiadamy nowoczesny park maszynowy oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników.
  • Zapewniamy pomoc techniczną na każdym etapie realizacji zlecenia.
  • Mamy 10 letnie doświadczenie w znakowaniu produktów.
  • Błyskawiczny czas realizacji.

Regulamin

REGULAMIN


Sklep www.zaro.pl jest własnością firmy: ZARO ul. Majakowskiego 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza  www.zaro.pl@gmail.com 


I. Postanowienia ogólne

 

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Zamówienia można składać zarówno poprzez witrynę internetową www.zaro.pl, telefonicznie po numerem 609210333 oraz mailowo na adres: www.zaro.pl@gmail.com

3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. W przypadku wysyłki towaru poza terenem kraju prosimy o kontakt celem ustalenia kosztów przesyłki zakupionego towaru.

4. Sklep internetowy www.zaro.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub odmowy zrealizowania zamówienia bez podania przyczyny.

5. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapytania prosimy przesyłać drogą e-mailową poprzez zakładkę „Kontakt“ lub na adres mailowy www.zaro.pl@gmail.com. Nasz konsultant udzieli odpowiedzi na każde pytanie.

6. Zawarte zdjęcia w galeriach sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

 

II. Realizacja zamówienia

 

1. Korekty do zamówień mogą być składane poprzez wiadomość e-mailową, o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane.

2. Czas realizacji zamówienia (wysłania paczki) wynosi do 7 dni roboczych. Przesyłka wysłana firmą kurierską trafia zwykle do adresata (terytorium Polski) w terminie do 2 dni roboczych, lecz nie później niż 7-go dnia roboczego.

3. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w sklepie, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną. 

4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej Siodemka.pl. Kupujący pokrywa koszty dostawy w wysokości określonej w cenniku sklepu www.zaro.pl. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy oraz formy płatności i jest każdorazowo umieszczony na formularzu zamówienia.

5. Rachunek lub faktura VAT jest dołączana do przesyłki jako dowód zakupu.

6. Za zakupy w sklepie www.zaro.pl można zapłacić przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem, dokonując przelewu na konto (przedpłata) lub poprzez zapłatę kartą kredytową (on-line).

7. W przypadku płatności poprzez przelew bankowy zamówienie jest usuwane jeśli do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, pieniądze nie wpłyną na konto sprzedawcy.

8. W przypadku wysyłki zamówień poza terytorium Polski, realizacja zamówienia następuje dopiero po wpłynięciu pieniędzy na konto sprzedawcy.

 

III. Odpowiedzialność za towar i zwrot towaru

 

1. Wszystkie produkty oferowane w www.zaro.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

2. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie (formularz zwrotu) na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania, będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością – dowód zakupu – faktura.

3. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres wskazany na dowodzie zakupu (paragon, faktura). Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.

4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu, wraz z zawartym oświadczeniem o odstąpienia od umowy, swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie na jakie konto bankowe dokonać zwrotu pieniędzy.

5. W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z formularzem zwrotu.

6. W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru na koszt własny wraz z wypełnionym formularzem zawierający: dane reklamującego – imię, nazwisko, dokładny adres, datę nabycia towaru, nazwę towaru , cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego.

7.Odpowiedzialność za towar oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować sklep internetowy poprzez wiadomość e-mailową w celu wyjaśnienia sprawy. .

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie zdjęcia, projekty i opisy są własnością  ZARO. Wykorzystywanie ich bez zgody właściciela jest zabronione i niezgodne z prawem.

2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

5. Składając zamówienie w sklepie, wraz ze stosownym oświadczeniem, klient wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W myśl ustawy Nabywca ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem www.zaro.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz.271).

 

© Copyright 2024 by www.zaro.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet